Předplatit.cz končí, předplaťte si napřímo u nás!

Vážení čtenáři a předplatitelé časopisu ELECTRIC BIKE ACTION přes portál www.predplatit.cz. Provozovatel tohoto webu bohužel ukončil kvůli insolvenci činnost, proto se s žádostí o předplatné našeho časopisu ELECTRIC BIKE obracejte výhradně přímo na nás, tedy na redakci a vydavatele. Zde je možné předplatné kdykoli objednat: https://www.electricbikeaction.cz/predplatne/. Číslo ELECTRIC BIKE 1/2023 bude oproti původnímu harmonogramu o […]