Zpracování osobních údajů

1. TOTOŽNOST SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Společnost Bike Action Media, s.r.o., se sídlem K Zelené louce 1367/4, 148 00 Praha 4, IČO 04599861, zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 250542, (dále jen „Správce“) zpracovává v rámci webové platformy https://www.electricbikeaction.cz/ ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • poštovní adresu
  • telefon (nepovinné)
  • historii objednávek

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování: K Zelené louce 1367/4, 148 00 Praha 4; e-mail: info@ebaction.cz; telefon: +420 603 233 113.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb, k jejichž odběru jste projevil svůj zájem.

2.2. Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který jste se zpracováním udělil/a, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Takový souhlas musí být z Vaší strany dobrovolný, nepodmíněný a lze jej kdykoli odvolat za využití kontaktních údajů v bodu 1.2.

2.3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vašeho souhlasu uděleného se zpracováním, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let, pokud k dalšímu zpracování neudělíte svůj souhlas.

3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další příjemci podílející se na softwarovém řešení, dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Jedná se o pracovníky těchto společností:

  • Fenomen multimedia, a.s. (poskytovatel softwarového řešení a webhostingu)

3.2. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

4.1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

4.2. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

5. ANALYTICKÉ NÁSTROJE

5.1. Shromažďujeme informace o návštěvnících našich internetových stránek za účelem dalšího zlepšování našich služeb a našich online nabídek. Díky tomu dokážeme lépe splňovat požadavky zákazníků. Tuto činnost provádíme zcela anonymním způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců.